אירוח אחיות מבית חולים בדריג'את

אחיות מבית חולים רעות תל אביב התארחו במערה שבהר בדריג'את

סגור לתגובות.