ארוחת ערב אותנטית

אירוח כיד המלך לקבוצת צרפתים במערה .
ארוחת ערב אותנטית
מדורה …. תפילה ….. שירה
מ ו ש ל ם ?????

סגור לתגובות.