אירוח במערה שבהר

מפקד משטרת חבל סקסוניה בגרמניה ויו"ר תנועת הנוער בגרמניה ואירופה התארחו במערה.
צוות משטרת סקסוניה השתתפו בסיור רגלי בכפר ונחשפו לתרבות בני הכפר
התעניינו מאוד בתרבות ומנהגים.
ומאוד התרשמו מאחוזי ההשכלה בישוב דריג'את וסיימו בארוחת ערב אותנטית במערה

סגור לתגובות.