אירוח במערה שבהר

אירוח במערה שבהר

אדוות ארגון מעוז התארחו במערה שבהר בדריג'את סיור לילי במערה , הדרכה על הכפר, היסטוריה השכלה ותעסוקה, חיי המערות עד שנות השישים. תושבי הכפר התגוררו במערות , והמעבר לבית מטין הבית הערבי הבניה המודרנית והרצאה מאוד מעניינת עם ד"ר מחמד אלנבארי ערב מושלם  

קרא עוד