מסיבת פרידה ממפקד המרחב

מפקד המרחב נתן בוזנה ומפקד משטרת ערוער טירן יהוד במסיבת פרידה ממפקד המרחב
במערה שבהר

סגור לתגובות.